Blloku A26

Blloku A26

Blloku A26 në Fushë-Kosovë përbëhet prej katër lamelave me etazhitet B+P+7.Është në process të ndërtimit dhe përmban rreth 126 banesa me  metrazh të ndryshme.Në përdhesë parashifen lokalet afariste sidhe parkingjet e banorëve në bodrume.

Për kompaninë TREGTIA

Jetoni një jetë të përkryer

NTN Tregtia është kompani me traditë dhe përvojë të gjatë në industrinë e ndërtimit (lider për Kosovë) e cila me stafin e vet profesional arrin të ekzekutoj 40.000m² deri 60.000m² projekte në...më shumë