Blloku E6

Blloku E6

Blloku E6 në Fushë-Kosovë përbëhet prej katër  lamelave me etazhitet B+P+7.Përmban rreth 140 banesa të metrazhave të ndryshme,lokalet afariste në përdhesë dhe garazhat e banorëve në bodrum.Njëra nga lamelat e këtij kompleksi është e banueshme kurse tri tjerat janë në process të ndërtimit.

Blloku E6
Blloku E6
Blloku E6
Blloku E6
Blloku E6

Për kompaninë TREGTIA

Jetoni një jetë të përkryer

NTN Tregtia është kompani me traditë dhe përvojë të gjatë në industrinë e ndërtimit (lider për Kosovë) e cila me stafin e vet profesional arrin të ekzekutoj 40.000m² deri 60.000m² projekte në...më shumë