Blloku A27

Blloku A27

Blloku A27 në Fushë-Kosovë përbëhet prej dy lamelave me etazhitet B+P+7.Përmban  rreth 65 banesa,locale afariste në përdhesë dhe parkingje në bodrum.Kompleksi është lëshuar për banim gjat këtij viti.Gjithashtu në oborr të kompleksit gjinden parkingjet e hapura për banorët.

Për kompaninë TREGTIA

Jetoni një jetë të përkryer

NTN Tregtia është kompani me traditë dhe përvojë të gjatë në industrinë e ndërtimit (lider për Kosovë) e cila me stafin e vet profesional arrin të ekzekutoj 40.000m² deri 60.000m² projekte në...më shumë