Blloku A24

Blloku A24

Blloku A24 në Fushë-Kosovë përbëhet prej dy lamelave me etazhitet B+P+7.Kompleksi përmban 51 banesa,locale afariste në përdhesë dhe garazha për banorët në bodrum.

Blloku A24

Për kompaninë TREGTIA

Jetoni një jetë të përkryer

NTN Tregtia është kompani me traditë dhe përvojë të gjatë në industrinë e ndërtimit (lider për Kosovë) e cila me stafin e vet profesional arrin të ekzekutoj 40.000m² deri 60.000m² projekte në...më shumë