Blloku B19

Blloku B19

Blloku B19 në Fushë-Kosovë përbëhet nga dy lamela me etazhitet  B+P+7.Në kuadër të kompleksit janë rreth 80 banesa,lokalet afariste në përdhesë dhe garazhat për banorët në bodrum.

Blloku B19
Blloku B19
Blloku B19
Blloku B19
Blloku B19
Blloku B19
Blloku B19

Për kompaninë TREGTIA

Jetoni një jetë të përkryer

NTN Tregtia është kompani me traditë dhe përvojë të gjatë në industrinë e ndërtimit (lider për Kosovë) e cila me stafin e vet profesional arrin të ekzekutoj 40.000m² deri 60.000m² projekte në...më shumë