Blloku A27

Blloku A27

Blloku A27 (Apollonia A) në Fushë Kosovë-është një kompleks I cili përbëhet prej 4 lamelave me etazhitet B+P+7.Kompleksi përmban rreth 160 banesa,locale afariste në përdhesë sidhe garazha për banorët në bodrum.Gjithashtu kompleksi ka oborrin e brenmdshëm I cili shfrytëzohet si parking I hapur për banorët dhe kënde gjelbrimi.

Për kompaninë TREGTIA

Jetoni një jetë të përkryer

NTN Tregtia është kompani me traditë dhe përvojë të gjatë në industrinë e ndërtimit (lider për Kosovë) e cila me stafin e vet profesional arrin të ekzekutoj 40.000m² deri 60.000m² projekte në...më shumë