Blloku E3

Blloku E3

Blloku E3 (Apollonia) në Fushë-Kosovë është ndër komplekset e para të mëdha të ndërtuara nga N.T.N.Tregtia.Kompleksi përbëhet nga 12 lamela me etazhitet  P+6.Kompleksi përmban 240 banesa në etazhet karakteristike ndërsa përdhesat kanë karakter afarist dhe një pjesë e tyre garazha për banorë.Kompleksi në tërësi është I mbyllur me oborr të madh në mes I cili përmban parkingje të hapura,gjelbrim sidhe kënde lojërash për fëmijë.

Për kompaninë TREGTIA

Jetoni një jetë të përkryer

NTN Tregtia është kompani me traditë dhe përvojë të gjatë në industrinë e ndërtimit (lider për Kosovë) e cila me stafin e vet profesional arrin të ekzekutoj 40.000m² deri 60.000m² projekte në...më shumë