Objekti në lagjen Dodona (te xhamia 4 Llullat)

Objekti në lagjen Dodona (te xhamia 4 Llullat)

Objekti në lagjen Dodona (te xhamia 4 Llullat) përbëhet prej dy lamelave me etazhitet B+P+6+NK.Kompleksi përmban 42 banesa në katet karakteristike sidhe në nënkulm ndërsa përdhesa ka përmbajtje afariste,në bodrum gjinden parkingjet për banorët e objektit.Objekti është lëshuar për banim në qeroshor të këtij viti.

Objekti në lagjen Dodona (te xhamia 4 Llullat)
Objekti në lagjen Dodona (te xhamia 4 Llullat)
Objekti në lagjen Dodona (te xhamia 4 Llullat)
Objekti në lagjen Dodona (te xhamia 4 Llullat)
Objekti në lagjen Dodona (te xhamia 4 Llullat)
Objekti në lagjen Dodona (te xhamia 4 Llullat)
Objekti në lagjen Dodona (te xhamia 4 Llullat)
Objekti në lagjen Dodona (te xhamia 4 Llullat)

Për kompaninë TREGTIA

Jetoni një jetë të përkryer

NTN Tregtia është kompani me traditë dhe përvojë të gjatë në industrinë e ndërtimit (lider për Kosovë) e cila me stafin e vet profesional arrin të ekzekutoj 40.000m² deri 60.000m² projekte në...më shumë