Mati 1

Mati 1

Mati 1 –një nga komplekset më të mëdha të ndërtuara pas luftës në Kosovë I cili përbë het nga 11 lamela me etazhitet 2B+P+10+NK.Kompleksi është në punim e sipër dhe do të lëshohet për banim në vitin 2012.Përmban diku rreth 440 banesa me përdhasat që kanë përmbajtje afariste dhe dy nivele bodrum të cilat përmbajnë parkingjet për banorët e kompleksit.Gjithashtu në kuadër të kompleksit ka edhe parkingje të hapura,hapësira gjelbrimi sidhe kënde lojërash për fëmijë.

Mati 1
Mati 1
Mati 1
Mati 1
Mati 1
Mati 1
Mati 1
Mati 1
Mati 1
Mati 1
Mati 1
Mati 1
Mati 1
Mati 1
Mati 1
Mati 1
Mati 1
Mati 1
Mati 1
Mati 1
Mati 1
Mati 1
Mati 1
Mati 1
Mati 1
Mati 1

Për kompaninë TREGTIA

Jetoni një jetë të përkryer

NTN Tregtia është kompani me traditë dhe përvojë të gjatë në industrinë e ndërtimit (lider për Kosovë) e cila me stafin e vet profesional arrin të ekzekutoj 40.000m² deri 60.000m² projekte në...më shumë