Blloku C2.9

Blloku C2.9

Blloku C2.9 në lagjen Arbëria në Prishtinë,përbëhet prej 7 lamelave me etazhitet  2B+P+7+NK.Kompleksi përman rreth  300 banesa me përdhesë me locale afariste sidhe me garazha në bodrum.Rreth objekteve gjithashtu gjinden edhe parkingjet e hapura dhe kënde lojërash për fëmijë,gjelbrim etj.

Blloku C2.9
Blloku C2.9
Blloku C2.9
Blloku C2.9
Blloku C2.9
Blloku C2.9
Blloku C2.9
Blloku C2.9
Blloku C2.9
Blloku C2.9
Blloku C2.9
Blloku C2.9
Blloku C2.9
Blloku C2.9
Blloku C2.9
Blloku C2.9

Për kompaninë TREGTIA

Jetoni një jetë të përkryer

NTN Tregtia është kompani me traditë dhe përvojë të gjatë në industrinë e ndërtimit (lider për Kosovë) e cila me stafin e vet profesional arrin të ekzekutoj 40.000m² deri 60.000m² projekte në...më shumë