Lagjja Dodona

Lagjja Dodona

Objekti gjindet në Lagjen Dodona në Prishtinë me etazhitet B+S+P+6+NK.Përmban gjithsej 35 banesa,përdhesa dhe sutereni kanë përmbajtje afariste sidhe këndin e lojërave për fëmijë ndërsa në bodrum parkingjet për banorët e objektit.

Për kompaninë TREGTIA

Jetoni një jetë të përkryer

NTN Tregtia është kompani me traditë dhe përvojë të gjatë në industrinë e ndërtimit (lider për Kosovë) e cila me stafin e vet profesional arrin të ekzekutoj 40.000m² deri 60.000m² projekte në...më shumë