Aktashi 2009

Aktashi 2009

Objekti përbëhet prej dy lamelave njëra nga të cilat është në përfundim të ndërtimit ndërsa lamela 1 është e banueshme.Kompleksi përmban 70 banesa me lokale afariste në përdhesë dhe me bodrum me karakter garazhues.

Aktashi 2009
Aktashi 2009
Aktashi 2009
Aktashi 2009
Aktashi 2009

Për kompaninë TREGTIA

Jetoni një jetë të përkryer

NTN Tregtia është kompani me traditë dhe përvojë të gjatë në industrinë e ndërtimit (lider për Kosovë) e cila me stafin e vet profesional arrin të ekzekutoj 40.000m² deri 60.000m² projekte në...më shumë