Te Spaqi

Te Spaqi

Objekti është i ndërtuar në Lagjen Bregu i Diellit me etazhitet P+5+NK .Objekti ka gjithsejt 25 banesa ndërsa përdhesa përmban lokale afariste.

Te Spaqi

Për kompaninë TREGTIA

Jetoni një jetë të përkryer

NTN Tregtia është kompani me traditë dhe përvojë të gjatë në industrinë e ndërtimit (lider për Kosovë) e cila me stafin e vet profesional arrin të ekzekutoj 40.000m² deri 60.000m² projekte në...më shumë