Aktashi 2

Aktashi 2

Objekti është ndërtuar në lagjen Aktash në Prishtinë me etazhitet B+P+4+NK.Objekti gjithsejt ka 25 banesa,ndërsa bodrumi dhe përdhesa kanë karakter afarist.

Aktashi 2

Për kompaninë TREGTIA

Jetoni një jetë të përkryer

NTN Tregtia është kompani me traditë dhe përvojë të gjatë në industrinë e ndërtimit (lider për Kosovë) e cila me stafin e vet profesional arrin të ekzekutoj 40.000m² deri 60.000m² projekte në...më shumë