Aktashi Daxa

Aktashi Daxa

Objekti gjindet në lagjen Aktash në Prishtinë me etazhitet prej B+P+4+2NK.Objekti përmban  18 banesa,ndërsa përdhesa dhe bodrumi  kanë  karakter afarist.

Aktashi Daxa

Për kompaninë TREGTIA

Jetoni një jetë të përkryer

NTN Tregtia është kompani me traditë dhe përvojë të gjatë në industrinë e ndërtimit (lider për Kosovë) e cila me stafin e vet profesional arrin të ekzekutoj 40.000m² deri 60.000m² projekte në...më shumë