1. Analizat gjeomekanike

1. Analizat gjeomekanike

Pas përfundimit të projektit dhe përcaktimit të lokacionit për ndërtimin e objektit bëhen analizat gjeomekanike të tokës. Kjo analizë ose elaborati gjeomekanik shërben për karaketristikat e tokës, formacionet e ndryshme të përbërjes së tokës, përcaktimin e ujërave nëntokësorë, lartësinë e fondimit të objektit dhe mënyrën e themelimit të objektit (me themele pllakë ose me themele shiritore).

Varësisht nga përbërja e shtresave të tokës, fortësisë së tokës dhe detyrës projektuese përcaktohet edhe lartësia e fondimit hf, që është një element kryesorë në stabilitetin e konstruksionit të objektit.

1. Analizat gjeomekanike
1. Analizat gjeomekanike
1. Analizat gjeomekanike
1. Analizat gjeomekanike

Për kompaninë TREGTIA

Jetoni një jetë të përkryer

NTN Tregtia është kompani me traditë dhe përvojë të gjatë në industrinë e ndërtimit (lider për Kosovë) e cila me stafin e vet profesional arrin të ekzekutoj 40.000m² deri 60.000m² projekte në...më shumë