3. Armimi i themeleve

3. Armimi i themeleve

Nga analizat gjeomekanike dhe llogaria statike e konstruksionit percaktohet themeli pllakë dhe lartësia e pllakës së themelit hTH. Armimi i themelit bëhet në dy zona, zona poshtë dhe zona lartë.

Varësisht nga llogaria statike dhe ndikimet bëhet armimi i zonës poshtë, poashtu përforcimet shtesë nga mosdepërtimi i shtyllës në pllakë, si dhe armimi i zonës së lartë. Konstruktivisht armohen edhe trajet e themelit për të arritur një shtangësi më të mirë të pllakës së themelit, dhe luajn rolin e distancës në mes zonës së poshtme dhe zonës së sipërme. Shtresa mbrojtëse e betonit për armaturë në zonën poshtë dhe lartë është 5cm.

3. Armimi i themeleve
3. Armimi i themeleve
3. Armimi i themeleve

Për kompaninë TREGTIA

Jetoni një jetë të përkryer

NTN Tregtia është kompani me traditë dhe përvojë të gjatë në industrinë e ndërtimit (lider për Kosovë) e cila me stafin e vet profesional arrin të ekzekutoj 40.000m² deri 60.000m² projekte në...më shumë