5. Proceset e betonimit

5. Proceset e betonimit

Pas përfundimit dhe kontrollimit të armimit fillon procesi i betonimit. Betonimi i elementeve konstruktive beton-arme bëhet me beton të klasës së kerkuar me project, betonimet kryhen nga fabrika e betonit e kompanisë tonë (TREGTIA). Vënia e betonit në vepër bëhet me auto-pompë dhe ngjeshja e tij me vibratorë. Për çdo kampadë të betonit mirren mostrat në fabrikë dhe në punishte. Marrjen e mostrave në punishte, mirëmbajtjen dhe shqyrtimin e tyre e kryen instituti për shqyrtimin e mostrave, (IBMS Prishtinë). Në raste kur kemi ulje të temperaturave përdoret aditivi i  betonit. Po ashtu bëhet edhe mirëmbajtja e betonit duke spërkatur siperfaqet e betonit me ujë.

5. Proceset e betonimit
5. Proceset e betonimit
5. Proceset e betonimit
5. Proceset e betonimit

Për kompaninë TREGTIA

Jetoni një jetë të përkryer

NTN Tregtia është kompani me traditë dhe përvojë të gjatë në industrinë e ndërtimit (lider për Kosovë) e cila me stafin e vet profesional arrin të ekzekutoj 40.000m² deri 60.000m² projekte në...më shumë