18. Punimi i Instalimeve Elektrike

18. Punimi i Instalimeve Elektrike

Punimi i instalimeve elektrike kryhet me kabllo PP00,PP-Y dhe PPOO-Y të cilat shtrihen në dysheme. Kabllot duhet të vendosen në gypa PVC(bazhur) përkatës. Instalimi i ndriqimit parashihet me kabllo 1.5 mm2 dhe siguresa automatike 10A,kurse instalimi i prizave dhe furnizimit për bojlerë dhe nxemëse  me kabllo me seksion 2.5 mm2  dhe siguresa automatike 16A.Për degëzimin e qarkut elektrik aty ku degëzohet ,të përdoren kutitë shpërndarëse në të cilat nxiren daljet për drita,ndërprerës ose për priza.Për nevoja të tokëzimit të kontakteve metalike në banjo,gypa të ujësjellësit ,kanalizimit,nxemjes qendrore dhe të gjitha pjesëve të metalta të cilat mund të marrin kontakt elektrik  bëhet zbarra për tokëzim,për barazimin e potencialit.

18. Punimi i Instalimeve Elektrike

Për kompaninë TREGTIA

Jetoni një jetë të përkryer

NTN Tregtia është kompani me traditë dhe përvojë të gjatë në industrinë e ndërtimit (lider për Kosovë) e cila me stafin e vet profesional arrin të ekzekutoj 40.000m² deri 60.000m² projekte në...më shumë