24. Punimi i Ndriqimit

24. Punimi i Ndriqimit

Punimi i Ndriqimit është paraparë me ndihmën e poqave fluoroscent per lokale dhe me filament per banesa dhe hapesira tjera.Fuqitë e poqave duhet të jenë 40W,60W dhe 100W.Poqat nga 40W janë paraparë në vazhdime dhe në terasa,kurse në hapësirat tjera poqat nga 60W,Për kuzhinë janë paraparë poqat nga 100W.

24. Punimi i Ndriqimit
24. Punimi i Ndriqimit
24. Punimi i Ndriqimit

Për kompaninë TREGTIA

Jetoni një jetë të përkryer

NTN Tregtia është kompani me traditë dhe përvojë të gjatë në industrinë e ndërtimit (lider për Kosovë) e cila me stafin e vet profesional arrin të ekzekutoj 40.000m² deri 60.000m² projekte në...më shumë