25. Instalimet e Telefonisë dhe Rrjetës së Kompjuterit

25. Instalimet e Telefonisë dhe Rrjetës së Kompjuterit

Ky objekt,sipas normave duhet të kyçet në rrjetën e PTT-së përmes kabllos nëntokësor, ndërsa në objekt bëhet shpërndarja kabllovike e brendëshme.
Në rastin tonë koncentrimi i linjave instaluese dhe shpërndarja e brendëshme kabllovike bëhet në të njajtin vend në kuadrin e telefonisë  KT (kuadrin për lidhje), i vendosur në korridor dhe i mbyllur me qelës.
Kuadri i telefonisë vendoset në hapësirën e korridorit si në vizatim.
Linjat instaluese për shpërndarjen kabllovike të brendëshme duhet të shënohen sipas normave. Duhet saktë të shenohet se cilës banesë ose lokal i përket linja intaluese.
Instalimi realizohet me kabllo UTP Cat-5 Cable solid Belden 4x2x0,8mm. Prizat janë të dyfishta me mundësi të kyçjes së telefonit dhe rrjetit të kompjuterit.
 

Për kompaninë TREGTIA

Jetoni një jetë të përkryer

NTN Tregtia është kompani me traditë dhe përvojë të gjatë në industrinë e ndërtimit (lider për Kosovë) e cila me stafin e vet profesional arrin të ekzekutoj 40.000m² deri 60.000m² projekte në...më shumë