26. Instalimi i lajmëruesve të zjarrit

26. Instalimi i lajmëruesve të zjarrit

Instalimi duhet të realizohet me kabllit IY(St)Y 2x0.8mm, të cilët duhet vendosur në gypa instalues fleksibil nga PVC. Gypat e plastikës duhet të vendosen në beton ose nën suvatim. Në hapësirat komunikuese janë paraparë lajmëruesit manual të zjarrit.. Centrala e lajmëruesve të zjarrit është e lidhur me sistemin e alarmimit brenda objektit përmes burive të brendëshme.

Për kompaninë TREGTIA

Jetoni një jetë të përkryer

NTN Tregtia është kompani me traditë dhe përvojë të gjatë në industrinë e ndërtimit (lider për Kosovë) e cila me stafin e vet profesional arrin të ekzekutoj 40.000m² deri 60.000m² projekte në...më shumë