28. Punimi i drenazhës

28. Punimi i drenazhës

Rrjeti i drenazhës punohet me gypa me vrima të cilët mundësojnë pranimin e ujit. Gypi është deri 160 mm,  i mbështjellur me geotextil , pastaj mbulohet me zhavor të fraksioneve 2 dhe 4. I tërë sistemi i drenazhit lidhet në pusetën më të përshtatshme të ujërave atmosferike me një rënje të kërkuar. Gjatë shtrirjes së gypave merret parasysh kahja e ramjes së tyre.

28. Punimi i drenazhës
28. Punimi i drenazhës
28. Punimi i drenazhës
28. Punimi i drenazhës
28. Punimi i drenazhës

Për kompaninë TREGTIA

Jetoni një jetë të përkryer

NTN Tregtia është kompani me traditë dhe përvojë të gjatë në industrinë e ndërtimit (lider për Kosovë) e cila me stafin e vet profesional arrin të ekzekutoj 40.000m² deri 60.000m² projekte në...më shumë