30. Hidroizolimi i dyshemes

30. Hidroizolimi i dyshemes

Përgaditja e shtresave që  izolohen, lyerja me bitolit , pastaj vazhdohet me kondor V4 ,ku shtresat e kondorit  mbulojnë njëra tjetrën min. 10 cm , dhe  shpërndarja kryhet me flakë,shtrirja e kondorit bëhet përgjatë tërë sipërfaqes së gabaritit të dyshemesë dhe min. 30 cm jashtë gabaritit për vazhdim vertikal të hidroizolimit.

30. Hidroizolimi i dyshemes
30. Hidroizolimi i dyshemes
30. Hidroizolimi i dyshemes
30. Hidroizolimi i dyshemes
30. Hidroizolimi i dyshemes

Për kompaninë TREGTIA

Jetoni një jetë të përkryer

NTN Tregtia është kompani me traditë dhe përvojë të gjatë në industrinë e ndërtimit (lider për Kosovë) e cila me stafin e vet profesional arrin të ekzekutoj 40.000m² deri 60.000m² projekte në...më shumë