31. Hidroizolimi i mureve

31. Hidroizolimi i mureve

Bëhet përgaditja e mureve (pastrimi i sipërfaqeve të vrazhda) , pastaj lyhet një shtresë bazë me  bitolit, fillohet me vendosjen e kondorit dhe ngjitjen e tij me flakë , vendosja e kondorit nga poshtë lartë ku shtresat e kondorit duhet të mbulojnë njëra tjetren min 15 cm , dhe në fund vendoset mbrojtja e izolimit nga materiali PVC e valëzuar.

31. Hidroizolimi i mureve
31. Hidroizolimi i mureve
31. Hidroizolimi i mureve
31. Hidroizolimi i mureve

Për kompaninë TREGTIA

Jetoni një jetë të përkryer

NTN Tregtia është kompani me traditë dhe përvojë të gjatë në industrinë e ndërtimit (lider për Kosovë) e cila me stafin e vet profesional arrin të ekzekutoj 40.000m² deri 60.000m² projekte në...më shumë