32. Punimi i rrjetit të ujësjellesit të mbrendshëm me sistemin TECE

32. Punimi i rrjetit të ujësjellesit të mbrendshëm me sistemin TECE

Punim i rrjetit të mbrendshëm të ujësjellësit punohet me sistemin Gjerman të ujësjellësit TECE , përparësia e këti sistemi në krahasim me sistemet tjera është kualiteti i lartë i gypit dhe pjesëve fazonike (fitingjeve) dhe fusha e  garancionit që ipet nga prodhuesi.Montimi i këtij sistemi bëhet në mënyrë mekanike.

32. Punimi i rrjetit të ujësjellesit të mbrendshëm me sistemin TECE
32. Punimi i rrjetit të ujësjellesit të mbrendshëm me sistemin TECE
32. Punimi i rrjetit të ujësjellesit të mbrendshëm me sistemin TECE
32. Punimi i rrjetit të ujësjellesit të mbrendshëm me sistemin TECE

Për kompaninë TREGTIA

Jetoni një jetë të përkryer

NTN Tregtia është kompani me traditë dhe përvojë të gjatë në industrinë e ndërtimit (lider për Kosovë) e cila me stafin e vet profesional arrin të ekzekutoj 40.000m² deri 60.000m² projekte në...më shumë