35. Montimi i nyjeve sanitare

35. Montimi i nyjeve sanitare

Vendosja e nyjeve sanitare duhet të bëhet drejtë, pastërt dhe saktë duke pas parasysh një përdorim të mirë dhe në pamje estetike të rrethit.

Nyjet sanitare që fiksohen në murë bëhet më anë të vidave metalike ose plastike. Objektet që vendosen si konzolë duhet të mbajnë peshën prej 100kp në vendin më të pavolitshëm.

Pas montimit të nyjeve sanitare duhet të bëhet tesitmi i rrjetit të ujësjellësit. Testimi bëhet me pompë nën presion 3 bar lihet  nën presion 78 orë.
 

35. Montimi i nyjeve sanitare
35. Montimi i nyjeve sanitare
35. Montimi i nyjeve sanitare

Për kompaninë TREGTIA

Jetoni një jetë të përkryer

NTN Tregtia është kompani me traditë dhe përvojë të gjatë në industrinë e ndërtimit (lider për Kosovë) e cila me stafin e vet profesional arrin të ekzekutoj 40.000m² deri 60.000m² projekte në...më shumë