36. Montimi i hidrantëve fushorë

36. Montimi i hidrantëve fushorë

Sistemi i hidrantit të jashtëm duhet  të jetë i  ndarë prej sistemit të ujesjellsit të mbrendshëm dhe ndarja bëhet në pusetën e ujëmatësit kryesorë. Rrjeti i hidrantëve fushorë duhet të jetë gjatë gjithë kohës nën presion.

36. Montimi i hidrantëve fushorë
36. Montimi i hidrantëve fushorë
36. Montimi i hidrantëve fushorë

Për kompaninë TREGTIA

Jetoni një jetë të përkryer

NTN Tregtia është kompani me traditë dhe përvojë të gjatë në industrinë e ndërtimit (lider për Kosovë) e cila me stafin e vet profesional arrin të ekzekutoj 40.000m² deri 60.000m² projekte në...më shumë