37. Vendosja e rezervuareve dhe pompave

37. Vendosja e rezervuareve dhe pompave

Montimi i rezervuarëve dhe pompave bëhet në ato objekte banimi, ku nga rrjeti kryesorë i ujësjellësit të qytetit nuk ka furnizim konstant me ujë. Së pari bëhen llogaritjet e nevojshme për sasinë e ujit që mbulon nevojat e banorëve për ujë , dhe në bazë të lartësisë së objektit bëhet përzgjedhja e llojit të pompës.

37. Vendosja e rezervuareve dhe pompave
37. Vendosja e rezervuareve dhe pompave
37. Vendosja e rezervuareve dhe pompave
37. Vendosja e rezervuareve dhe pompave

Për kompaninë TREGTIA

Jetoni një jetë të përkryer

NTN Tregtia është kompani me traditë dhe përvojë të gjatë në industrinë e ndërtimit (lider për Kosovë) e cila me stafin e vet profesional arrin të ekzekutoj 40.000m² deri 60.000m² projekte në...më shumë