38. Devijimi i vertikaleve të kanalizimit dhe ujësjellësit

38. Devijimi i vertikaleve të kanalizimit dhe ujësjellësit

Për shkak se vertikalët e ujësjellësit dhe kanalizmit janë në largësi të caktuara nga pusetat kryesore , ato devijohen dhe të bashkohen ne pika të caktuara . Sa i përket rrjetit të kanalizimit i kushtohet  kujdes i veqant që në rastin e devijimit  dhe duhet të rritet diamteri i gypit si dhe kthesat nuk bëhen në kënd 90 ° , zakonisht devijimet bëhen në bodurme të objekteve, prandaj  ato duhet të izolohen me materiale termo izoluese, që të mbrohen nga ndikimet e jashtme atmosferike , si ngrica apo te tjera.

38. Devijimi i vertikaleve të kanalizimit dhe ujësjellësit
38. Devijimi i vertikaleve të kanalizimit dhe ujësjellësit
38. Devijimi i vertikaleve të kanalizimit dhe ujësjellësit
38. Devijimi i vertikaleve të kanalizimit dhe ujësjellësit

Për kompaninë TREGTIA

Jetoni një jetë të përkryer

NTN Tregtia është kompani me traditë dhe përvojë të gjatë në industrinë e ndërtimit (lider për Kosovë) e cila me stafin e vet profesional arrin të ekzekutoj 40.000m² deri 60.000m² projekte në...më shumë