40. Montimi i trupave ngrohës

40. Montimi i trupave ngrohës

Të gjithë radiatorët janë panel nga çeliku të prodhuar nga fabrika e radiatorëve në Gjilan. Vendosen në mbajtës në varësi nga kapaciteti i trupit ngrohës. Numri i mbajtësve caktohet sipas gjatësisë së trupit ngrohës. Radiatorët pëvetësohen panel të Tipit 22 dhe 33 të dimensionuar sipas kapaciteteve të kalkuluara dhe të përvetsuar varësisht nga nevojat termike. Radiatorët porositen të ngjyrosur me këtë rast ngjyrosja shtesë nuk është e nevojshme.

40. Montimi i trupave ngrohës
40. Montimi i trupave ngrohës
40. Montimi i trupave ngrohës

Për kompaninë TREGTIA

Jetoni një jetë të përkryer

NTN Tregtia është kompani me traditë dhe përvojë të gjatë në industrinë e ndërtimit (lider për Kosovë) e cila me stafin e vet profesional arrin të ekzekutoj 40.000m² deri 60.000m² projekte në...më shumë