42. Shtrimi i gypave nga kaseta në radiator

42. Shtrimi i gypave nga kaseta në radiator

Pas shtangimit të kasetës me kolektor në mur bëhet lidhja e gypave DN 15 nga radiatori në kolektor.

42. Shtrimi i gypave nga kaseta në radiator
42. Shtrimi i gypave nga kaseta në radiator

Për kompaninë TREGTIA

Jetoni një jetë të përkryer

NTN Tregtia është kompani me traditë dhe përvojë të gjatë në industrinë e ndërtimit (lider për Kosovë) e cila me stafin e vet profesional arrin të ekzekutoj 40.000m² deri 60.000m² projekte në...më shumë