43. Lëshimi i vertikaleve me kolektorët qendror në korridoret kryesore të objektit

43. Lëshimi i vertikaleve me kolektorët qendror në korridoret kryesore të objektit

Tubat vertikal dhe lidhjet me radiator punohen të dukshëm dhe ngjyrosen me ngjyrë mbrojtëse. Largimi i ajrit nga tubacioni bëhet përmes enëve për çajrosje automatike të vendosura në tubacion vertikal në secilin kat, si dhe në pikat më të larta të tubacionit. Vazhdimi i gypave nuk guxon të kalojnë në mure ose në konstruksionet e meskateve, por në vendet ku intervenohet  lehtë.

43. Lëshimi i vertikaleve me kolektorët qendror në korridoret kryesore të objektit
43. Lëshimi i vertikaleve me kolektorët qendror në korridoret kryesore të objektit

Për kompaninë TREGTIA

Jetoni një jetë të përkryer

NTN Tregtia është kompani me traditë dhe përvojë të gjatë në industrinë e ndërtimit (lider për Kosovë) e cila me stafin e vet profesional arrin të ekzekutoj 40.000m² deri 60.000m² projekte në...më shumë