44. Lidhja e gypave në vertikalen kryesore

44. Lidhja e gypave në vertikalen kryesore

Rrjeti gypor me gypa të zi të çelikut furnizon me vertikale kuadrot primare të cilat duhet të vendosen nëpër koridore të secilit kat dhe nga aty me gypa “ Al Plast”, me dimensione sipas projektit  bëhet furnizimi i kuadrove në secilën banesë.

Për kompaninë TREGTIA

Jetoni një jetë të përkryer

NTN Tregtia është kompani me traditë dhe përvojë të gjatë në industrinë e ndërtimit (lider për Kosovë) e cila me stafin e vet profesional arrin të ekzekutoj 40.000m² deri 60.000m² projekte në...më shumë