9. Punimi i fasadës

9. Punimi i fasadës

I tere objekti mbyllet  me mur të jashtëm 33 cm,në ketë përbërje hyjnë: Nga ana e brendshme suvaja blloku suva dhe nga ana e jashtme termo izolimi (steropor i presuar ose tarolit 5 cm ) dhe fasadat DEMIT. Pjesët të ndryshme të fasadës  te varësisht  prej funksionit do te punohen me fasade strukturale dhe gjysme strukturale

9. Punimi i fasadës
9. Punimi i fasadës
9. Punimi i fasadës

Për kompaninë TREGTIA

Jetoni një jetë të përkryer

NTN Tregtia është kompani me traditë dhe përvojë të gjatë në industrinë e ndërtimit (lider për Kosovë) e cila me stafin e vet profesional arrin të ekzekutoj 40.000m² deri 60.000m² projekte në...më shumë