10. Suvatimi dhe molerimi i hapësirave

10. Suvatimi dhe molerimi i hapësirave

Të gjitha objektet suvatohen me MP75 I cili është llaq I gatshëm prej gipsi,vënia në punë e tij bëhet me makinë.

Ngjyrosja e mureve të brendshme bëhet me ngjyrë dispersive për mbrojtje dhe dekorim të sipërfaqeve të brendshme .Para përdorimit  tretet  me 20% ujë të pastër.

10. Suvatimi dhe molerimi i hapësirave
10. Suvatimi dhe molerimi i hapësirave
10. Suvatimi dhe molerimi i hapësirave
10. Suvatimi dhe molerimi i hapësirave

Për kompaninë TREGTIA

Jetoni një jetë të përkryer

NTN Tregtia është kompani me traditë dhe përvojë të gjatë në industrinë e ndërtimit (lider për Kosovë) e cila me stafin e vet profesional arrin të ekzekutoj 40.000m² deri 60.000m² projekte në...më shumë