12. Nivelizimi i dyshemesë

12. Nivelizimi i dyshemesë

Të gjitha dyshemetë janë notuese me shtresa termoizoluese kurse te nyjet sanitare janë edhe me shtresa hidroizoluese me trashësi optimale  për  kërkesat e ndërtimit  dhe specifikat e materialit.

12. Nivelizimi i dyshemesë
12. Nivelizimi i dyshemesë
12. Nivelizimi i dyshemesë
12. Nivelizimi i dyshemesë

Për kompaninë TREGTIA

Jetoni një jetë të përkryer

NTN Tregtia është kompani me traditë dhe përvojë të gjatë në industrinë e ndërtimit (lider për Kosovë) e cila me stafin e vet profesional arrin të ekzekutoj 40.000m² deri 60.000m² projekte në...më shumë