Projektet e Ardhshme

Prishtinë

Kodrina


Fitues për hartimin e masterplanit për... më shumë

Objekti Universitar në lagjen Sofali

Objekti në lagjen Sofali ka një karakter të ndryshëm nga objektet e ndërtuara deri më tash... më shumë

Blloku në lagjen Tophane

Blloku në lagjen Tophane përbëhet prej dy lamelave me etazhitet P+8+NK, i cili parashihet të... më shumë

Për kompaninë TREGTIA

Jetoni një jetë të përkryer

NTN Tregtia është kompani me traditë dhe përvojë të gjatë në industrinë e ndërtimit (lider për Kosovë) e cila me stafin e vet profesional arrin të ekzekutoj 40.000m² deri 60.000m² projekte në...më shumë