Objekti Universitar në lagjen Sofali

Objekti Universitar në lagjen Sofali

Objekti në lagjen Sofali ka një karakter të ndryshëm nga objektet e ndërtuara deri më tash nga N.T.N. Tregtia.Është objekt Universitar i cili parashihet të përmbaj të gjitha hapësirat e nevojshme për zhvillimin e një sistemi universitar të edukimit  europian. Ka etazhitet P+4+NK. Rreth objektit parashihen të ndërtohen terene të hapura sportive, parkingjet e hapura si dhe kënde gjelbrimi dhe sheshe pushimi për studentët.

Objekti Universitar në lagjen Sofali
Objekti Universitar në lagjen Sofali
Objekti Universitar në lagjen Sofali
Objekti Universitar në lagjen Sofali
Objekti Universitar në lagjen Sofali
Objekti Universitar në lagjen Sofali
Objekti Universitar në lagjen Sofali
Objekti Universitar në lagjen Sofali
Objekti Universitar në lagjen Sofali
Objekti Universitar në lagjen Sofali
Objekti Universitar në lagjen Sofali
Objekti Universitar në lagjen Sofali
Objekti Universitar në lagjen Sofali
Objekti Universitar në lagjen Sofali
Objekti Universitar në lagjen Sofali
Objekti Universitar në lagjen Sofali
Objekti Universitar në lagjen Sofali
Objekti Universitar në lagjen Sofali
Objekti Universitar në lagjen Sofali
Objekti Universitar në lagjen Sofali
Objekti Universitar në lagjen Sofali
Objekti Universitar në lagjen Sofali
Objekti Universitar në lagjen Sofali
Objekti Universitar në lagjen Sofali
Objekti Universitar në lagjen Sofali
Objekti Universitar në lagjen Sofali
Objekti Universitar në lagjen Sofali
Objekti Universitar në lagjen Sofali
Objekti Universitar në lagjen Sofali
Objekti Universitar në lagjen Sofali

Për kompaninë TREGTIA

Jetoni një jetë të përkryer

NTN Tregtia është kompani me traditë dhe përvojë të gjatë në industrinë e ndërtimit (lider për Kosovë) e cila me stafin e vet profesional arrin të ekzekutoj 40.000m² deri 60.000m² projekte në...më shumë