Blloku në lagjen Tophane

Blloku në lagjen Tophane

Blloku në lagjen Tophane përbëhet prej dy lamelave me etazhitet P+8+NK, i cili parashihet të përmbaj rreth 100 banesa, në përdhesë lokale afariste si dhe parkingjet për banorët në bodrum.

Blloku në lagjen Tophane
Blloku në lagjen Tophane
Blloku në lagjen Tophane
Blloku në lagjen Tophane
Blloku në lagjen Tophane

Për kompaninë TREGTIA

Jetoni një jetë të përkryer

NTN Tregtia është kompani me traditë dhe përvojë të gjatë në industrinë e ndërtimit (lider për Kosovë) e cila me stafin e vet profesional arrin të ekzekutoj 40.000m² deri 60.000m² projekte në...më shumë